Home / Anunturi

 
 • Nr.3638/18.07.2022 – Anunt examen promovare in clasa – Vezi detalii
  Nr.3535/11.07.2022 – Anunt publicitar – achizitie servicii de realizare a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de canalizare in localitatea Gaiseanca, Priboiu, Sfantu Gheorghe si Dealul, comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Adresa privind modificarea zilelor de colectare a deseului menajer si reciclabil – Vezi detalii
  Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei de referent clasa III grad profesional superior compartiment Cadastru – Vezi detalii
  Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei de consilier clasa I grad profesional debutant compartiment Urbanism – Vezi detalii

 • Nr.5962/08.11.2021 – Anunt public cu privire la etapa de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare a documentatiei de urbanism privind PUZ SRM pentru investitia “S.F. – Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Crevedia Mare si localitatile apartinatoare (Crevedia Mare, Crevedia Mica, Sfintu Gheorghe, Dealu Gaiseanca si Priboiu), judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei de consilier clasa I grad profesional debutant compartiment Urbanism – Vezi detalii
  Anunt publicitar reparatie acoperis – Vezi detalii
  Anunt dezbatere publica privind Proiectul de Buget al Comunei Crevedia Mare pe anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.94/15.04.2021 – Dispozitie privind convocarea Consiliului local al comunei Crevedia Mare, in sedinta ordinara, in data de 22 Aprilie 2021 – Vezi detalii
  Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sofer pentru transport elevi scoala – Vezi detalii

 • Anunt examen promovare in data de 06.11.2020 – Vezi detalii
  Institutia Prefectului – Judetul Giurgiu – Comitetul judetean pentru situatii de urgenta Giurgiu –  Hotararea nr.14/07.04.2020 privind obligativitatea acoperirii fetei in vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS-CoV-2 – Vezi detalii

 • Dispozitie privind infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice – Vezi detalii
  Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii scrutinului organizat pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European la data de 26.05.2019 – Vezi detalii