Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr.  48 /27 .12.2021 H.C.L. privind aprobarea organizarii ,,Retelei Scolare pentru anul 2022-2023”la nivelui comunei Crevedia Mare,judetul Giurgiu –Vezi detalii
  Nr.  47 /27 .12.2021 H.C.L. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2022-Vezi detalii
  Nr.  46 /29 .11.2021 H.C.L. privind privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr.  45 /29 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr.  44 /29 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea solicitarii sumelor necesare pentru acordarea ajutoarelor de incalzire cu combustibili solizi/petrolieri conform prevederilor Legii nr.226/2021 –Vezi detalii
  Nr.  43 /29 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea procurarii de instalatii ornamentale pentru iluminatul public festiv de sarbatori –Vezi detalii
  Nr.  42 /29 .11.2021 H.C.L. privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Crevedia mare,Judetul Giurgiu –Vezi detalii
  Nr.  41 /29 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea procurarii de dulciuri pentru elevii si prescolarii scolilor de pe raza comunei Crevedia Mare,judetul Giurgiu cu ocazia oraganizarii ,,Pomului de Iarna ”-Vezi detalii
  Nr.  40 /05 .11.2021 H.C.L. privind   alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pentru sedinta ,,de indata”din data de 05.11.2021  –Vezi detalii
  Nr.  39 /05 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,,Extindere retea de alimentare cu apa si realizare bransamente in sat Gaiseanca ,comuna Crevedia Mare,JUDETUL GIURGIU”Judetul Giurgiu propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii”ANGHEL SALIGNY”-Vezi detalii
  Nr.  38 /05 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,,POD PESTE RAUL NEAJLOV IN SATUL CREVEDIA MARE,COMUNA CREVEDIA MARE ,JUDETUL GIURGIU”Judetul Giurgiu propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii”ANGHEL SALIGNY”-Vezi detalii
  Nr.  37 /05 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,,POD PESTE RAUL NEAJLOV IN SATUL GAISEANCA,COMUNA CREVEDIA MARE ,JUDETUL GIURGIU”Judetul Giurgiu propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii”ANGHEL SALIGNY”-Vezi detalii
  Nr.  36 /05 .11.2021 H.C.L. privind aprobarea devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitie ,,REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CREVEDIA MARE”Judetul Giurgiu propus spre finantare in cadrul Programului National de Investitii”ANGHEL SALIGNY”-Vezi detalii
  Nr.  35 /29 .10.2021 H.C.L. privind stabilirea situatiilor deosebite in vederea acordarii unor ajutoare de urgenta ,prin dispozitia primarului –Vezi detalii
  Nr.  34 /29 .10.2021 H.C.L. privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Crevedia Mare ,judetul Giurgiu –Vezi detalii
  Nr.  33 /29 .10.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pe o perioada de 3 luni –Vezi detalii
  Nr.  32 /29 .10.2021 H.C.L. privind  aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr.  31 /30 .09.2021 H.C.L. privind desemnarea reprezentantului Consiliului nLocal Crevedia Mare in Consiliul de  Administratie al Scolii Gimnaziale Nicolae Crevedia,in anul scolar 2021-2022 –Vezi detalii
  Nr.  30 /30 .09.2021 H.C.L. privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Crevedia Mare,a unor suprafete de teren necesare pentru cele patru foraje si statia de pompare privind obiectivul ,,Extinderea Sistemului de Alimentare cu apa in localitatile Crevedia Mare si Crevedia Mica,Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in localiattile Sf,Gheorghe si Dealu si Infiintarea sistemului de canalizare in aglomerarea Crevedia Mare”-Vezi detalii
  Nr.  29 /30 .09.2021 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr.  28 /29 .07.2021 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr.  27 /09 .08.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pentru sedinta extraordinara din data de 09.08.2021 –Vezi detalii
  Nr.  26 /09 .08.2021 H.C.L. privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local Nr.09/29.01.2021 –Vezi detalii
  Nr.  25 /09 .08.2021 H.C.L. privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Nr.04/29.01.2021 –Vezi detalii
  Nr.  24 /29 .07.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pentru perioada august/ 2021 -octombrie/ 2021 –Vezi detalii
  Nr.  23 /29 .07.2021 H.C.L. privind stabilirea necesarului de burse -ce se vor acorda elevilor de la Scoala gimnaziala”Nicolae Crevedia “si cuantumul acestora in semestrul al IIlea al anului scolar 2020 – 2021 –Vezi detalii
  Nr.  22 /29 .07.2021 H.C.L. privind utilizarea din excedentul anului 2020 in suma de 1.186.259 lei suma de 760.000 lei pentru definitivarea lucarii,,MODERNIZARE DRUMURI STRADALE IN COMUNA CREVEDIA MARE ”-Vezi detalii
  Nr.  21 /29 .07.2021 H.C.L. privind aprobarea transformarii functiei publice vacante de REFERENT Cls.II.grad profesional superior in CONSILIER Cls.Igrad profesional debutant-Vezi detalii
  Nr.  20 /30 .06.2021 H.C.L. privind aprobarea fundamentarii costurilor -pentru contractare OIREP uri –Vezi detalii
  Nr.  19 /30 .06.2021 H.C.L. privind  aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Crevedia Mare,Judetul Giurgiu pentru anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.  18 /31 .05.2021 H.C.L. privind aprobarea achizitionarii diplomelor si cartilor pentru premii,pentru sfarsitul anului scolar 2020 – 2021 –Vezi detalii
  Nr.  17 /31 .05.2021 H.C.L. privind aprobarea Documentatiei de Atribuire -Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu si acordarea mandatului special ,acordat expres ,reprezentantului comunei Crevedia Mare in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei de De4zvolatre Intercomunitara ,,Managementul Eficient pentru Judet Curat”pentru aprobarea Documentatiei de Atribuire -Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a desurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu –Vezi detalii
  Nr.  16 /22 .04.2021 H.C.L. privind  alegerea presedintelui  de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pentru perioada mai/2021-iulie /2021 –Vezi detalii
  Nr.  15 /22 .04.2021 H.C.L. privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31 martie  2021 –Vezi detalii
  Nr.  14 / 22.04.2021 H.C.L. privind aprobarea Contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31 decembrie 2020 –Vezi detalii
  Nr.  13 /22 .04.2021 H.C.L. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 –Vezi detalii
  Nr.  12 /31 .03.2021 H.C.L. privind instalarea de indicatoare luminoase in lungul DN 61 si a unor treceri de pietoni in satele apartinatoare ale comunei Crevedia mare,respectiv Crevedia Mare,Crevedia MIca,Gaiseanca,Sf.Gheorghe si Priboiu –Vezi detalii
  Nr.  11 /31 .03.2021 H.C.L. privind inrolarea Comunei crevedia Mare,Judetul Giurgiu in Ghiseul.ro –Vezi detalii
  Nr.  10 /31 .03.2021 H.C.L. privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2021 –Vezi detalii
  Nr.  9 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – privind pe SC Tera Logistic-Confort SRL – pentru obiectivul “Construire Ferma Agro-Zootehnica” – Vezi detalii
  Nr.  8 /29 .01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pe o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Nr.  7 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR al comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – in cazul situatiilor de urgenta – Vezi detalii
  Nr.  6 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Crevedia Mare, in instanta – Vezi detalii
  Nr.  5 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 – Vezi detalii
  Nr.  4 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Crevedia Mare a unor suprafete de teren necesare pentru cele patru foraje si caile de acces privind obiectivul “Extinderea Sistemului de Alimentare cu apa in localitatile Crevedia Mare si Crevedia Mica, Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in localitatile Sf.Gheorghe si Dealu si Infiintarea sistemului de canalizare in aglomerarea Crevedia Mare” – Vezi detalii
  Nr.  3 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea acordarii unei contributii din partea Cons.Local Crevedia Mare, pentru sustinerea numitului Flaugiu Ilie intr-un Centru de Batrani – Vezi detalii
  Nr.  2 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  1 / 29.01.2021 H.C.L. privind aprobarea acoperirii deficitului pentru anul 2020 la sectiunea dezvoltare, in suma de 993.962,32 lei – Vezi detalii

 • Nr.29 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea PARTENERIATUL PUBLIC CREVEDIA MARE -VINATORII MICI GAZE 2020 pentru realizarea obiectivului ,,Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Crevedia Mare si satele apartinatoare (Crevedia Mare ,Crevedia Mica,Gaiseanca,Sfantu Gheorghe si Priboiu),Jud.Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.28 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea infiintarii echipei de fotbal A>S ,,Crevedia Mare” – Vezi detalii
  Nr.27 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnica – economici pentru obiectivele ,,Modernizare strazi in comuna Crevedia mare “,”Prelungire strazi in comuna Crevedia Mare si ,,Ranforsare strazi in comuna Crevedia Mare ” – Vezi detalii
  Nr.26 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnica -economici pentru obiectivul ,,Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna crevedia Mare si satele apartinatoare (Crevedia mare,Crevedia Mica,Gaiseanca,Sfantu Gheorghe si Priboiu),Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.25 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.24 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018 si 2019 in vederea finalizarii obiectivelor de investitii in derulare,pe raza comunei Crevedia Mare,Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.23 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Crevedia Mare a terenului in suprafata de 536 mp necesar amplasarii SRM ului pentru infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Crevedia Mare,cu localitatile Crevedia Mare,Dealu,Gaiseanca,Sf.Gheorghe si Priboiu – Vezi detalii
  Nr.22 / 30.06.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui  de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pentru perioada iulie/2020-septembrie /2020 – Vezi detalii
  Nr.21 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane,materiala si financiare necesare situatilor de urgenta pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.20 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.19 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Crevedia Mare,Judetul Giurgiu pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.18 / 22.05.2020 H.C.L. privind aprobarea CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR la 31 martie 2020 – Vezi detalii
  Nr.17 / 22.05.2020 H.C.L. privind aprobarea CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR la 31 decembrie 2019 – Vezi detalii
  Nr.16 / 22.05.2020 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.15 / 31.03.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului de masuri necesare pentru impiedicare raspandirii CORONAVIRUSULUI COVID -19 pe raza administrativ-teritoriala a comunei Crevedia mare,Jud.Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.14 / 31.03.2020 H.C.L. privind alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Nr.13 / 31.03.2020 H.C.L. privind plata serviciului de salubrizare la nivelul comunei Crevedia Mare,Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.12 / 31.03.2020 H.C.L. privind stabilirea necesarului de burse – ce se vor acorda elevilor de la Scoala gimnaziala ,,Nicolae Crevedia”al cuantumului acestora – Vezi detalii
  Nr. 11 / 31.03.2020 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  10 / 31.03.2020 H.C.L. privind aprobarea completarii/modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Crevedia Mare,Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  9 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.33/30.08.2019 – Vezi detalii
  Nr.  8 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.32/30.08.2019 – Vezi detalii
  Nr.  7 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  6 / 31.01.2020 H.C.L. privind asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare a comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  5 / 31.01.2020 H.C.L. privind stabilirea salariilor de baza incepind cu data de 1 Ianuarie 2020 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al Primarului comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  4 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Nr.  3 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Crevedia Mare, in instanta – Vezi detalii
  Nr.  2 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea organizarii “RETELEI SCOLARE pentru anul 2020 – 2021” la nivelul comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  1 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea acoperirii deficitului pentru anul 2019 la sectiunea functionare sursa – E, in suma de 51.426,55 lei – Vezi detalii