Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr.29 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea PARTENERIATUL PUBLIC CREVEDIA MARE -VINATORII MICI GAZE 2020 pentru realizarea obiectivului ,,Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Crevedia Mare si satele apartinatoare (Crevedia Mare ,Crevedia Mica,Gaiseanca,Sfantu Gheorghe si Priboiu),Jud.Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.28 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea infiintarii echipei de fotbal A>S ,,Crevedia Mare” – Vezi detalii
  Nr.27 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnica – economici pentru obiectivele ,,Modernizare strazi in comuna Crevedia mare “,”Prelungire strazi in comuna Crevedia Mare si ,,Ranforsare strazi in comuna Crevedia Mare ” – Vezi detalii
  Nr.26 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnica -economici pentru obiectivul ,,Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna crevedia Mare si satele apartinatoare (Crevedia mare,Crevedia Mica,Gaiseanca,Sfantu Gheorghe si Priboiu),Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.25 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.24 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018 si 2019 in vederea finalizarii obiectivelor de investitii in derulare,pe raza comunei Crevedia Mare,Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.23 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Crevedia Mare a terenului in suprafata de 536 mp necesar amplasarii SRM ului pentru infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Crevedia Mare,cu localitatile Crevedia Mare,Dealu,Gaiseanca,Sf.Gheorghe si Priboiu – Vezi detalii
  Nr.22 / 30.06.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui  de sedinta al Consiliului Local al comunei Crevedia Mare pentru perioada iulie/2020-septembrie /2020 – Vezi detalii
  Nr.21 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane,materiala si financiare necesare situatilor de urgenta pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.20 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.19 / 30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Crevedia Mare,Judetul Giurgiu pentru anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.18 / 22.05.2020 H.C.L. privind aprobarea CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR la 31 martie 2020 – Vezi detalii
  Nr.17 / 22.05.2020 H.C.L. privind aprobarea CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR la 31 decembrie 2019 – Vezi detalii
  Nr.16 / 22.05.2020 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.15 / 31.03.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului de masuri necesare pentru impiedicare raspandirii CORONAVIRUSULUI COVID -19 pe raza administrativ-teritoriala a comunei Crevedia mare,Jud.Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.14 / 31.03.2020 H.C.L. privind alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Nr.13 / 31.03.2020 H.C.L. privind plata serviciului de salubrizare la nivelul comunei Crevedia Mare,Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.12 / 31.03.2020 H.C.L. privind stabilirea necesarului de burse – ce se vor acorda elevilor de la Scoala gimnaziala ,,Nicolae Crevedia”al cuantumului acestora – Vezi detalii
  Nr. 11 / 31.03.2020 H.C.L. privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  10 / 31.03.2020 H.C.L. privind aprobarea completarii/modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Crevedia Mare,Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  9 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.33/30.08.2019 – Vezi detalii
  Nr.  8 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.32/30.08.2019 – Vezi detalii
  Nr.  7 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  6 / 31.01.2020 H.C.L. privind asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare a comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  5 / 31.01.2020 H.C.L. privind stabilirea salariilor de baza incepind cu data de 1 Ianuarie 2020 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al Primarului comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  4 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Nr.  3 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Crevedia Mare, in instanta – Vezi detalii
  Nr.  2 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea organizarii “RETELEI SCOLARE pentru anul 2020 – 2021” la nivelul comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  1 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea acoperirii deficitului pentru anul 2019 la sectiunea functionare sursa – E, in suma de 51.426,55 lei – Vezi detalii