Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr.  9 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.33/30.08.2019 – Vezi detalii
  Nr.  8 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea modificarii H.C.L. nr.32/30.08.2019 – Vezi detalii
  Nr.  7 / 19.02.2020 H.C.L. privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.  6 / 31.01.2020 H.C.L. privind asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare a comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  5 / 31.01.2020 H.C.L. privind stabilirea salariilor de baza incepind cu data de 1 Ianuarie 2020 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al Primarului comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  4 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Nr.  3 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local al comunei Crevedia Mare, in instanta – Vezi detalii
  Nr.  2 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea organizarii “RETELEI SCOLARE pentru anul 2020 – 2021” la nivelul comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.  1 / 31.01.2020 H.C.L. privind aprobarea acoperirii deficitului pentru anul 2019 la sectiunea functionare sursa – E, in suma de 51.426,55 lei – Vezi detalii