Home / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Hotararea nr.01 privind aprobarea organizarii “RETELEI SCOLARE pentru anul scolar 2019-2020” la nivelul comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.03 privind stabilirea salariilor de baza incepind cu data de 1 Ianuarie 2019 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al Primarului comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.04 privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Hotararea nr.05 privind acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului Consiliului Local al Comunei Crevedia Mare, Judetul Giurgiu, in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” – Vezi detalii
  Hotararea nr.06 privind asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare a comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.07 privind aprobarea CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.08 privind aprobarea ORGANIGRAMEI, numarului de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului si Statul de Functii – pentru anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.09 privind aprobarea modificarii HCL nr.33/31.08.2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.10 privind aprobarea modificarii HCL nr.41/31.10.2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.11 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.12 privind implementarea proiectului ” ACHIZITIE TRACTOR CU ACCESORII DE CATRE COMUNA CREVEDIA MARE , JUDETUL GIURGIU” – Vezi detalii
  Hotararea nr.13 privind alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Hotararea nr.14 privind aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2019 – Vezi detalii

   

 • Hotararea nr.01 privind stabilirea salariilor de baza incepind cu data de 1 Ianuarie 2018 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al Primarului comunei Crevedia Mare, Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.02 privind aprobarea Organigramei, numarul de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului si Statul de Functii – pentru anul 2018 – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.03 privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si competarile ulterioare – Vezi detalii
  Hotararea nr.03 privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si competarile ulterioare – Vezi detalii
  Hotararea nr.04 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului 2017 a deficitului la sectiunea dezvoltare – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.05 privind aprobarea organizarii “RETELEI SCOLARE pentru anul 2018-2019” la nivelul comunei Crevedia Mare, Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.06 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Crevedia Mare pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.07 privind aprobarea CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2017 – Vezi detalii
  Hotararea nr.08 privind ACORDUL Consiliului Local Crevedia Mare cu privire la Cesiunea Contractului de Concesionare Nr.2747/01.11.2001 – Vezi detalii
  Hotararea nr.09 prin care se ia act de incetarea Contractului de Concesiune  nr.2595/02.10.2003 incheiat cu numitul Manoiu Marian, din comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.10 privind aprobarea aderarii comunei Roata de Jos, ca membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.11 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Cultelor Religioase de pe raza comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.12 privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR al comunei Crevedia Mare, judetul Giurgiu – in cazul situatiilor de urgenta – Vezi detalii
  Hotararea nr.13 prin care se ia act de Cesiunea Contractului de Concesiune  nr.2747/01.11.2001 cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din acesta – catre d-nul Drugea Cristian – Vezi detalii
  Hotararea nr.14 privind alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Hotararea nr.15 privind aprobarea rectificarii Hot.Cons.Local Nr.31/29.09.2017 – Vezi detalii
  Hotararea nr.16 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe anul 2018 pentru un numar de 6 persoane cu domiciliul in comuna Crevedia Mare, judetul Giurgiu – Vezi detalii

 • Hotararea nr.01 privind aprobarea organizarii “RETELEI SCOLARE pentru anul scolar 2017 – 2018” – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.02 privind aprobarea Planului lunar de actiuni/lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.03 privind aprobarea CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR pe anul 2016 – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.04 privind aprobarea tarifelor insusite prin contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Giurgiu pentru Zona de colectare 3 – Chiajna – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.05 privind aprobarea modificarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Crevedia Mare, Judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.06 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, conform Devizului General actualizat cu TVA 19% – privind obiectivul “Construire Grup Sanitar Scoala Primara nr.3 Gaiseanca, Comuna Crevedia Mare – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.07 privind aprobarea Regulamentului cadru privind utilizarea microbuzelor scolare – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.08 privind aprobarea Planului de ocupare al Functiilor Publice la nivelul Consiliului Local al Comunei Crevedia Mare, pe anul 2017 – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.09 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Crevedia Mare pe anul 2017 – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.13 privind alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.14 privind aprobarea modificarii art.1 al HCL nr.4 / 28.02.2017 – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.15 privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR  – in cazul situatiilor de urgenta – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.16 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2017 – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.17 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.18 privind aprobarea Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta pe anul 2017 – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.19 privind alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotararea

 • Hotararea nr.03 privind constituirea Consiliului Local Crevedia Mare – Vizualizeaza hotararea
  Hotararea nr.06  privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitata – Vizualizeaza hotararea